Preveneco

Risicoanalyse

PrevEnEco kan nu ook risicoanalyses aanbieden gebruik makend van de SOBANE-strategie met de DEPARIS-opsporingsmethode. Deze participatieve risicoanalyse wordt ontwikkeld en ondersteund door de overheid en biedt als voordeel dat, bij een correcte toepassing en opvolging, de mensen binnen het bedrijf meer betrokken worden bij het bedrijf algemeen en veiligheid specifiek. Om dergelijke participatieve risicoanalyse tot een goed einde te brengen is een onafhankelijke begeleiding sterk aan te bevelen, PrevEnEco kan hierbij uw partner zijn.