Preveneco

Milieumanagement

Preveneco biedt ondersteuning in het implementeren en integreren van een zorgsysteem op basis van de ISO 14001 norm, wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Of je nu kiest voor certificeren of niet, een milieumanagementsysteem biedt goede mogelijkheden om je inzicht in wet- en regelgeving en de relatie met de overheid te verbeteren.

Milieuhygiëne

Alle factoren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van je medewerkers worden in concrete en werkbare preventieplannen opgenomen.

Milieuadvies en coördinatie

Preveneco optimaliseert, als erkend extern milieucoördinator, het milieu-beleid in je organisatie. Alle elementen van je milieudossier worden ondergebracht in een gepersonaliseerd beheers- en documentatiesysteem.