Preveneco

Arbeidsveiligheid

Audit
Preveneco staat borg voor een efficiënte doorlichting van het welzijnsbeleid in je onderneming. De resultaten van deze audit worden samen met de interne preventiedienst tot een concreet preventieplan uitgewerkt.

De interne preventiedienst
Preveneco adviseert de interne preventiedienst op een zodanige manier dat het snelle en doeltreffende resultaten bereikt. Preveneco maakt deel uit van de Uptimise Group en kan daardoor buigen over een brede expertise in diverse sectoren.

Risicoanalyse
Preveneco brengt alle risico’s die zich in de organisatie kunnen voordoen in beeld. Het individu kan er 100% op vertrouwen dat de risico’s van zijn werkpost of functie gekend zijn, zodat preventieve maatregelen zijn veiligheid en gezondheid kunnen waarborgen.

Risicobeheersysteem
Duurzame oplossingen bereik je door een structurele en planmatige aanpak van het risicobeheersysteem. Preveneco implementeert, begeleid en onderhoud het zorgsysteem op een manier dat het voor alle medewerkers binnen het bedrijf een nuttige tool wordt in het beheersen van vermeende risico’s.

Brandpreventie
Preveneco beperkt zijn taak met betrekking tot het brandpreventiebeleid niet alleen tot het uitvoeren van een brandaudit. Nood- en evacuatieplannen zijn, samen met praktische opleidingen, een wezenlijk onderdeel van het preventiebeleid.

Machineveiligheid
Preveneco helpt je de juiste veiligheidskeuzes te maken bij de ombouw van bestaande of de aankoop van nieuwe machines. Er wordt nagezien op de correcte toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake machineveiligheid.

Veiligheidsmanagement
Preveneco biedt ondersteuning in het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de VCA regelgeving of de OHSAS18001 norm die zeer nauw aansluit bij het ISO14001 milieumanagementsysteem.

Veiligheidscoördinatie

Advies bij het opstellen van het veiligheidsplan en ondersteuning van de interne preventiedienst voor een veilige uitvoering van elk bouwproject.