Preveneco
02/06/2009
NIEUW Risicoanalyse

Risicoanalyse

PrevEnEco kan nu ook risicoanalyses aanbieden gebruik makend van de SOBANE-strategie met de DEPARIS-opsporingsmethode. Deze participatieve risicoanalyse wordt ontwikkeld en ondersteund door de overheid en biedt als voordeel dat, bij een correcte toepassing en opvolging, de mensen binnen het bedrijf meer betrokken worden bij het bedrijf algemeen en veiligheid specifiek. Om dergelijke participatieve risicoanalyse tot een goed einde te brengen is een onafhankelijke begeleiding sterk aan te bevelen, PrevEnEco kan hierbij uw partner zijn.

09/04/2009
Experten waarschuwen ...

Op het 5e WereldWaterForum in Istanboel wordt gewaarschuwd voor een wereldwijde watercrisis.

 

Verbruikt uw bedrijf water? Heeft u een idee of dit water op een efficiënte manier verbruikt wordt?

Contacteer ons nu om uw waterverbruik door te lichten.

 

Experten waarschuwen voor wereldwijde crisis

Experten hebben voor het morgen beginnende 5e WereldWaterForum in Istanboel meer inspanningen tegen verspilling en tegen wanbeleid gevraagd. "We sturen rechtstreeks op een wereldwijde watercrisis af", waarschuwde Martin Geiger van de milieubeweging WWF Deutschland.

De gevolgen zullen volgens inschatting van WWF ook Europa treffen: een ontvolking van het platteland, de ineenstorting van de landbouw rond de Middellandse Zee en een einde van het toerisme in populaire vakantiegebieden.

Rampzalige gevolgen
Het WereldWaterForum in Istanboel is tot nog toe het grootste treffen van wetenschappers, politici en waterdeskundigen vanuit de hele wereld. Van 16 tot 22 maart worden meer dan 20.000 deelnemers verwacht, onder hen de belangrijkste internationale organisaties, ministers uit meer dan 100 landen en 25 staats- of regeringsleiders.

Ook economen waarschuwen ervoor dat een verwaarlozing van het probleem van het watertekort tot rampzalige gevolgen kan leiden. "Arbeidsplaatsen gaan verloren als in de industrie en de landbouw, bij hun afnemers en leveranciers water schaars wordt", verklaarde de industrievereniging BAW in een mededeling. "Bijkomend zullen de gezondheidskosten en de prijzen van de grondstoffen stijgen, maar zal de productiviteit dalen, als afvalwater niet wordt gezuiverd", luidde het.

Nieuwe stuwdammen
In elk geval heerst er een meningsverschil over de te volgen koers en de aanzet tot oplossingen. In enkele landen zoals Turkije opteren regering en economie voor de bouw van nieuwe stuwdammen om bijkomend land te irrigeren en energie te produceren.

Milieubewegingen waarschuwen voor de gevolgen van dergelijke grootschalige projecten, die voor mens en natuur nieuwe problemen vormen. Niet-gouvernementele organisaties zullen daarom in Istanboel in de komende week een alternatief forum houden.

"Wateruitbuitingsforum"
"De benaming WereldWaterForum is misleidend. Juister zou wateruitbuitingsforum zijn, want het gaat hier bijna uitsluitend om de vraag hoe water kan worden omgezet in geld. Mens, natuur en cultuurgoed worden nauwelijks in acht genomen", zei Ulrich Eichelmann, een woordvoerder van de internationale campagne tegen de bouw van de in het zuidoosten van Turkije geplande Ilisu-stuwdam.

Het voorbije WereldWaterForum werd in 2006 in Mexico-Stad georganiseerd. Toen ging het er vooral over of water een economisch goed is en of de toegang tot de natuurlijke hulpbron een fundamenteel recht is. De deelnemers raakten het toen in hun slotverklaring niet eens om de vrije toegang tot water een fundamenteel recht van alle mensen te noemen. Ministers uit 120 landen slaagden er in hun slotverklaring enkel in het belang van water voor een milieuvriendelijke ontwikkeling van de wereld te erkennen. (dpa/afp/ka)